Resultaten eindtoets groep 8: 2015 CITO eindtoets
 
De Toverbal heeft ook in 2014-2015 de CITO- eindtoets als verplichte “eindtoets” van de basisschool afgenomen.
 
CITO eindtoets groep 8:
Met ingang van 2012 zijn de schoolrapporten bij de CITO eindtoets gewijzigd. Het  gemiddelde van onze school wordt op twee manieren met elkaar vergeleken:
 
1. Met de scores van alle deelnemende scholen (landelijk gemiddelde): Het landelijk gemiddelde van schooljaar 2014- 2015 is 534,8 zonder correctie. Onze score is 536,4 zonder correctie.
Met deze vergelijking zitten we 1,6 boven het landelijk gemiddelde.
 
2. Met de scores van scholen die op het punt van leerling-gewicht / schoolgroep overeenkomen met onze school. De ondergrens van onze schoolgroep is 530. De bovengrens van onze schoolgroep is 534. Onze gemiddelde score is 536,4.  
Met deze vergelijking zitten we 2,4 punten boven de bovengrens van de schoolgroep. De beoordeling is dus ‘goed’.
 
De inspectie beoordeelt de scholen met name op punt 2.
In een overzicht ziet het er als volgt uit:
 
1.  Gezien vanuit het landelijke gemiddelde;
    Schoolscores gemiddeld  
 CITO Aantal lln Ongecorrigeerde score Gecorrigeerde score LG Zonder correctie Correctie LG
2012 29 532,1 534,6 535,1 535,3
2013 23 532,9 535,9 534,7 534,8
2014 10 536,0 537,2 534,4 534,6
2015 15 536,4 538,0 534,8 534,9
 
  1. Gezien vanuit leerling-gewicht/ schoolgroep;
CITO Aantal lln Schoolgroep Ondergrens schoolgroep Gemiddelde van de schoolgroep Bovengrens van de schoolgroep Ongecorrigeerde score
2012 29 28 530,9 532,9 534,9 532,1
2013 23 34 530,0 532,0 534,0 532,9
2014 10 36 529,7 531,7 533,7 536,0
2015 15 34 530,0 532,0 534,0 536,4
Toelichting
Vanaf schooljaar 2011- 2012 wordt door de inspectie, bij de beoordeling van de eindresultaten van de basisschool, gebruik gemaakt van de ongecorrigeerde schoolscore.
 
Beoordeling:
Goed dat wil zeggen op of boven de bovengrens van de schoolgroep.
Voldoende dat wil zeggen op of boven de ondergrens en onder de bovengrens van de schoolgroep.
Onvoldoende dat wil zeggen onder de ondergrens van de schoolgroep.
 
De schoolscore wordt bepaald door het aantal gewogen leerlingen op de school. Dit gewicht wordt bepaald aan de hand van de opleiding van beide ouders waarbij het kind woont.