Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over het werken in de plusgroep.

de PLUSGROEP op de Toverbal
 
Basisschool de Toverbal wil recht doen aan leerlingen die ‘meer’ kunnen; de meer- en hoogbegaafde leerling. Hoe doen we recht aan deze kinderen?
Niet … door leerlingen verder te laten werken in het programma.
Niet … door leerlingen ‘bezig’ te houden met extra werk.
Niet … door leerlingen te laten kiezen uit ‘klaarwerk’.
 
Wel … door aanspraak te doen op hun intelligentie en zeker ook op vaardigheden als: zelfstandigheid, motivatie, discipline, plannen, uitvoeren, doorzetten, reflecteren, presenteren en het nakomen van afspraken. Oftewel de vaardigheden van ‘zelfstandig leren’.
 
Werken aan een onderzoek is de rode draad in de plusgroep. Daarnaast wordt er aan projecten gewerkt en aan incidentele opdrachten vanuit de plusleerkracht/team/school of vanuit de plusgroep zelf. Er wordt van de leerling een ‘eindproduct’ verwacht te denken aan een verslag, presentatie, tentoonstelling, demonstratie of iets dergelijks. De leerling wordt beoordeeld op product en proces met daarbij veel aandacht voor de vaardigheden. De beoordeling is een vast onderdeel in het portfolio van de leerling.
 
In de plusgroep wordt groepsoverstijgend gewerkt. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen. De groepsleerkracht en de IB-er bekijken of de leerling hiervoor in aanmerking komt. In overleg met de ouders wordt deelname aan de plusgroep besloten. De begeleiding van de plusgroep heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Het plusaanbod kent géén vrijblijvendheid. Gemaakte afspraken worden nagekomen op alle niveaus: leerkracht, leerling en ouders.
 
De leerling wordt beoordeeld op product en proces met daarbij veel  aandacht voor de vaardigheden. De beoordeling is een vast onderdeel in het portfolio van de leerling.

 
Donderdag 7 april
De jongste plusgroepers week 2: verdiepen in dierenboekjes. We hoeven alleen nog een dier met een x en een q...Donderdag 31 maart

Voor de eerste keer...Met de jonge kinderen in de plusgroep filosoferen. Wauw, wat kunnen ze dat goed! Klik hier voor de foto's.


Donderdag 24 maart
Gastles in de plusgroep. Henri, vader van Stijn, vertelde op een heel duidelijke manier over het ondernemerschap.Donderdag 10 maart
is de Plusgroep gestart met het project 'De wereld van S. Sneaker'. Wie helpt een faillissement van de schoenenzaak van S. Sneaker voorkomen?Donderdag 26 juni De kinderen van de plusgroep, hielden op donderdag 26 juni de eindpresentatie voor de ouders.

Een korte weergave ervan hieronder.