Basisschool De Toverbal is een levendige school in het centrum van Venray en wordt bezocht door kinderen uit West en Noordwest Venray en de nieuwbouwwijk de Brabander. 

De Toverbal maakt deel uit van de Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV). De grondslag voor De Toverbal werd gelegd in 1999 met de fusie van de basisscholen Dr. Poels en de Kemp. In 2000 kreeg De Toverbal daadwerkelijk gestalte door samenvoeging van beide scholen in het gebouw aan de St. Ursulastraat. Er is een stevig nieuw onderwijskundig en pedagogisch fundament gelegd voor het onderwijs op De Toverbal. 
De school telt rond de 90 leerlingen. Er zijn vier kansrijke combinatiegroepen en er werken 6 leraren en 1 onderwijsondersteunende kracht. De school staat borg voor modern en kwalitatief goed onderwijs in een sociaal gevarieerde omgeving want … de toekomst begint nu!

Aanmelden
Ieder schooljaar is er een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op die dag moeten alle kinderen worden aangemeld, die in het daarop volgende schooljaar 4 jaar worden. 

Het werken met kernconcepten is een kenmerk van onze school. We nodigen ouders uit om het ‘werken met kernconcepten’ te komen beleven, aanmelden kan via info@de-toverbal.nl.

Ook in de loop van een schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur.

Kinderen, die 3 jaar en 10 maanden zijn, mogen in de periode voorafgaande aan hun vierde verjaardag vier keer een ochtend of middag komen kijken. De groepsleraar nodigt u hiervoor uit en in overleg worden deze momenten gepland. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag mag uw kind naar school.

Peuterspeelzaal
In een van de lokalen van onze school is peuterspeelzaal ‘de Kleurdoos’ gevestigd. Van daaruit kan uw kind doorstromen naar de basisschool. Een groot voordeel voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.
Lees verder

Spring Kinderopvang
In één lokaal van onze school is buitenschoolse opvang ‘het Luchtkasteel’ gevestigd. Na school kan uw kind direct doorstromen naar deze opvang. 
Lees verder