Elk jaar wordt er een kalender uitgebracht, waarop de belangrijkste gebeurtenissen van het komende schooljaar staan vermeld.
De kinderen hebben met veel overgave aan de tekeningen op de bladzijdes gewerkt.

De achterkant van elk blad wordt gebruikt om informatie over de school op te nemen, o.a. schooltijden, gymtijden, adressen van personeel en ouderraad, het vakantierooster en nog veel meer.

Kalender 2016-2017