Scholen zijn verplicht een regeling omtrent de kinderopvang te hebben. De kosten daarvan worden door de ouders betaald, maar zij kunnen via de Belastingdienst en werkgever een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Er is voor-, tussen en naschoolse kinderopvang. De voor- en naschoolse opvang is op bestuursniveau uitbesteed via een overeenkomst met de Stichting Samenwerkende Kinderopvang. U mag ook andere organisaties de opvang laten verzorgen. Voor opvang kunt u contact opnemen met de aanbiedende instantie.

Het overblijven (tussenschoolse opvang) wordt op school georganiseerd door Stichting Ouderraad basisschool de Toverbal onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Toverbal. De opbrengsten blijven binnen het overblijven en worden beheerd en gecontroleerd door de penningmeester van de ouderraad. Reserves worden besteed aan extraatjes en investeringen.

Overblijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur, behalve op studiedagen als de kinderen vrij zijn.
In beginsel blijven kinderen uit groep 1-4 vrijdags niet over omdat zij ’s middags vrij hebben. Wilt u wel voor uw kind uit de onderbouw overblijf op vrijdag, neem dan contact op met de overblijfcoördinator. De namen van de overblijvers worden ’s ochtends opgenomen door een leerling en doorgebeld naar de coördinator, waarna naar rato van het aantal overblijvers hulp wordt ingeschakeld. Het overblijven vindt plaats in de aula. U kunt contant betalen, maar het is handiger en voordeliger om een strippenkaart te kopen die gedurende de schoolloopbaan geldig blijft en voor het hele gezin gebruikt kan worden. U krijgt bericht wanneer de kaart bijna vol is. U kunt de strippenkaart ook overmaken via de bank op rekningnummer NL79 RABO 0140039473 t.n.v. Ouderraad De Toverbal inz. overblijven. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden.

De tarieven:
1 x overblijven is € 2,00 (los Tarief)
10 x strippenkaart is € 15,00
20 x strippenkaart is € 28,00
40 x strippenkaart is € 54,00 

De kinderen moeten zelf hun (gezonde) lunchpakketje en drinken meenemen. De overblijfmoeders regelen de toezicht. Ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun diensten uit de overblijfgelden. Het overblijven wordt regelmatig geëvalueerd en verloopt zeer naar wens. Door het op deze manier te organiseren, is er een eenvoudige organisatie en zijn de tarieven laag.

Coördinator:
      Wilma Wester
E-mailadres:
     fam.dapper@versatel.nl
Telefoon:
             589802