Waarom kiezen onze ouders voor de Toverbal:
 
Ouder van 3 kinderen
Onze drie kinderen gaan eigenlijk alle dagen met veel plezier naar school (groep 1, 4 en 7). Wij kunnen als ouders zeggen dat zij zich er thuis voelen en met leuke verhalen weer thuiskomen.
De onderlinge betrokkenheid op school is groot, zowel bij de kinderen, de meesters en de juffen als bij de ouders. Echt alle kinderen kennen elkaar en hebben geregeld samen activiteiten in groepjes waarbij ze met elkaar werken. Zoals bij de kernconcepten, dat is een manier waarin aan de hand van een thema de kinderen samen zelf dat thema helemaal onderzoeken en uitpluizen. Zo leren de kinderen samenwerken en ze leren van elkaar.
Wij hebben gezien dat de Toverbal enorme professionele ontwikkelingen heeft doorgemaakt, waardoor er heel veel aandacht is voor elk kind en de kinderen mogen zijn wie ze zijn. Daarmee bedoelen wij dat er gekeken wordt naar het individuele kind en dat elk kind gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Onze kinderen gaan niet mee in de massa!
Dat is het voordeel van een wat kleinere school, maar heeft ook te maken met hoe de school hun leertaak voor ieder kind serieus neemt en vormgeeft. Eigenlijk zien wij vooral dat onze kinderen op een fijne manier kunnen leren en geënthousiasmeerd worden om zich te ontwikkelen.
Waar wij als ouders zelf heel positief over zijn is dat onze kinderen actief deelnemen aan een ontwikkelingsgesprek met de juf of meester. Wij kennen geen 15 –minuten- gesprekje meer tussen alleen ouders en juf. Onze kinderen maken zelf afspraken waarin ze zich willen ontwikkelen en waaraan ze willen werken, bijvoorbeeld dat ze willen leren samenwerken met een klasgenootje waar dat altijd niet even soepel mee lukt of dat ze willen leren presenteren. De eerste keer was dat wat onwennig en giechelig, maar nu merk je dat ze het heel gewoon vinden. Ze denken er goed over na en voelen zichzelf ook heel verantwoordelijk voor die afspraken. Super, daar heb je je hele leven wat aan!

Ouder waarvan de kinderen 8 jaar op de Toverbal hebben gezeten
"Ik heb twee dochters welke doorgestroomd zijn vanuit BS de Toverbal naar het voortgezet onderwijs (Raayland). Over de Toverbal kan ik zeggen dat er daar met eigentijds en uitdagend onderwijs voor gezorgd is dat onze dochters het goed doen op Raayland en het daar prima naar hun zin hebben. De aansluiting naar het voortgezet onderwijs is prima geweest, terwijl met diverse factoren (dyslexie) rekening gehouden moest worden. Een dikke pluim dus."

Ouder die 2 kinderen op de Toverbal heeft zitten en de jongste in maart 2015 aan gaat melden
Waarom De Toverbal voor ons?
Onze kinderen zitten zeker niet alleen op De Toverbal omdat het lekker dichtbij is of omdat veel kinderen uit de buurt ook hier op school zitten, maar dat is wel een prettige bijkomstigheid.
Onze kinderen gaan vanaf dag één graag naar De Toverbal, komen nooit chagrijnig thuis en gaan de volgende dag wederom graag naar school, dag in en dag uit. Ook na de lange zomervakantie hebben zij weer zin om naar school te gaan.
Dit goede gevoel bij onze kinderen, maar zeker ook bij ons komt voort uit het feit dat de school warmte, betrokkenheid en plezier uitstraalt naar ons en onze kinderen.
De Toverbal is een kleinere basisschool, wat ons erg aanspreekt. Onze kinderen kennen elkaar van groep 1 tot groep 8, het samen deelnemen aan de kernconcepten speelt hierin een grote rol. Dit is een sterke kwaliteit en kracht van de school, hierin onderscheidt De Toverbal zich ten opzichte van andere basisscholen. Het is een goede aanvulling op de klassikale lessen.
De onderwijzers zorgen ervoor dat niemand aandacht tekort komt en dat ieder kind zich hier snel op zijn gemak voelt. Ieder kind krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft, ieder individu staat centraal. Daarom voor ons “De Toverbal”.

Ouders die twee kinderen op Toverbal hebben zitten                                                 
Onze kinderen zitten in groep 5 en groep 7. Wij hebben 3 jaar geleden bewust gekozen om onze kinderen over te plaatsen naar de Toverbal. Wij wonen zelf in de wijk Landweert en onze kinderen fietsen iedere dag met plezier naar school. Waarom die overstap? De manier van zorg die de Toverbal biedt en de kernconcepten spraken ons erg aan en paste perfect bij de zorg die onze kinderen nodig hadden. Onze kinderen worden dus erg goed ondersteund bij hun problemen, talenten en bijzonderheden. Niet onbelangrijk voor de kinderen, maar ook aan allerlei activiteiten wordt meer dan voldoende aandacht besteed. Deze worden georganiseerd door de leerkrachten zelf en door de ouderraad.