Elke vier jaar worden er op de scholen van SPOV tevredenheidspeilingen onder de ouders en de kinderen.
Het resultaat van de laatste peiling op de Toverbal vindt u hier:

Leerlingen

Ouders